Olandsbyggarna är en sammanslagning av Upplands bygg & kakel AB och Magnus Snickare AB.
Vi är din lokala byggare i Uppland.

Vi följer gällande normer för våtrumsarbeten.

Olandsbyggarna AB
Hagvägen 8, Alunda

Tel: 070 510 72 51
E-post: info@olandsbyggarna.se