Servicearbete – Renovering av trappa

I detta projekt hade vi som uppdrag att hjälpa en kund att liva upp en gillestuga. Trappan är inte bara en viktig byggnadsdel utan också en inredningsdetalj. Med åren blir den sliten och tråkig men du måste inte köpa en ny. Sätt värde på det du har!