Nybyggnation – Flerbostadshus

Pågående projekt! Olandsbyggarna AB bygger ett flerbostadshus med hiss i ett utmärkt läge nära centrum i Alunda för Olands Fastighetsutveckling AB. Inflytt beräknas till i mars.