Stambyte & ombyggnationer

Pågående projekt i Tierp
Hösten 2018 fick vi förfrågan från en Fastighetsägare i Tierp som planerade stora ombyggnationer i sitt hyreshus. Fastigheten rymmer både bostads och lokal-hyresgäster. När förfrågan kommer tidigt i processen kan vi hjälpa till med flera delar, i det här projektet har vi stöttat med bygglovsritningar, myndighetskontakt och såklart hela byggarbetet i sig. Då fastigheten är av äldre karaktär passar vi även på att göra ett stambyte, de följs sedan upp med badrum- och köksrenoveringar, omläggning av golv och ytskiktsmålning samt tillbyggnad av oanvända ytor på vinden som snabbt kan förvandlas till lägenheter. Vakanta lokaler byggs även de om enligt ritningar vi gemensamt tog fram med fastighetsägaren.
Innan projektet drogs igång fanns tjugo bostadslägenheter i huset och när vi är klara kommer det att finnas trettioen. Värdefullt för fastighetsägaren och mycket roligt jobb för oss.