Nybyggnation – Flerbostadshus

Olandsbyggarna AB har byggt ett flerbostadshus med hiss i ett utmärkt läge nära centrum i Alunda för Olands Fastighetsutveckling AB.