Entrétrappa

Före- och efterbilder på en äldre betongtrappa som gjort sitt. En ny trätrappa får nu smycka detta hus.