Takbyte

Ett tak och sin takavvattning hade gjort sitt och fick sig ett rejält lyft med renovering och byte till nya betongpannor. Takavvattningen byttes ut från svart till vitt och skorstenen putsades om och fick på sig en huv. Vilket lyft för hela huset!